maja 05, 2017

Czy wege dzieci są zdrowe?

Zarówno Amerykańska Akademia Dietetyki i Żywienia jak i Amerykańska Akademia Pediatrii zapewniają, że dobrze zaplanowane diety wegańskie mogą zaspokoić potrzeby odżywcze niemowląt i wspierać normalny rozwój dziecka.Jak dotąd, przeprowadzono kilka badań z udziałem wegetariańskich oraz wegańskich niemowląt i małych dzieci. Badano w szczególności masę urodzeniową oraz rozwój w wieku przedszkolnym. Biorąc pod uwagę masę urodzeniową noworodków wegańskich, nie różniła się ona statystycznie pomiędzy masą urodzeniową noworodków matek jedzących mięso czy ryby.


W badaniu Pawlaka i wsp., w którm wzięło udział 47 kobiet ciężarnych na diecie wegańskiej, 199 kobiet na diecie laktoowowegetariańskiej oraz 350 kobiet jedzących mięso, średnia masa ciała noworodków wegańskich wyniosła 3,54 kg, noworodków wegetariańskich 3,38 a nie-wegetariańskich 3,32 kg. Zarówno różnice w masie urodzeniowej noworodków jaki i procent dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową nie były istotne statystycznie [1].

W starszym badaniu, z 1998 roku, masa ciała noworodków  laktoowowegetariańskich również była wyższa od pozostałych grup dietetycznych, wynosiła 3,54 kg  w porównaniu do noworodków matek jedzących ryby – 3,52 kg i nie – wegetarianek - 3,40 kg. [2]

Badania wśród starszych dzieci przeprowadzone były dość dawno. W niektórych wykazano, że dzieci wegetariańskie rozwijają się wolniej w porównaniu do rówieśników [3], [4].
W badaniu The Farm Study wzięło udział 404 dzieci wegetariańskich w wieku 4 miesiące – 10 lat. Zbadano ich parametry i sprawdzono w odniesieniu do siatek centylowych. Parametry dzieci w większości przypadków były pomiędzy 25 a 75 percentylem siatek centylowych.  Sprawdzano wzrost, masę ciała w stosunku do wieku dzieci oraz masę ciała w stosunku do wzrostu. Średni wzrost i masa ciała dzieci wegetariańskich był niższy w porównaniu do wartości referencyjnych (w odniesieniu do dzieci na diecie tradycyjnej). Największą różnicę wykazano dla dzieci w wieku 1-3 lata.

W wieku 10 lat dzieci wegetariańskie były o 0,7 cm i o 1,1 kg niższe i lżejsze w porównaniu do wartości referencyjnych. Rozwój był adekwatny do wieku. Niższe wartości parametrów były statystycznie istotne u dzieci w wieku poniżej 5 lat, powyżej 5 roku życia nie były już statystycznie istotne.  8% dzieci biorących udział w badaniu była poniżej 5 percentyla siatek biorąc pod uwagę wzrost. 
Masa ciała dzieci ze wszystkich grup wiekowych była niższa w odniesieniu do średnich wartości referencyjnych jednocześnie dzieci rozwijały się prawidłowo w odniesieniu do wieku i nie zaobserwowano przy tym niepokojących wskaźników [5].

Badanie wśród dzieci z Wielkiej Brytanii potwierdziło, że dzieci wegańskie są niższe i lżejsze w porównaniu do tych na diecie tradycyjnej, jednocześnie rozwijają się adekwatnie do wieku. [4]. W innym badaniu przeprowadzonym w mieście Liverpool wykazano natomiast, że dzieci wegetariańskie są szczuplejsze ale i wyższe w porównaniu do dzieci niewegetariańskich [6]. W badaniu przeprowadzonym wśród 2272 dzieci Adwentystów Dnia Siódmego w wieku 6 – 18 lat, również chłopcy wegetariańscy odznaczyli się wyższym wzrostem w stosunku do chłopców niewegetariańskich. [7].


Oczywiście, zdarzały się przypadki dzieci niedożywionych, co z reguły zawiązane było z odmianą religii lub wierzeń rodziców lub ich błędnymi przekonaniami dietetycznymi.

W jednej ze wspólnot religijnych do szpitala trafiło 25 niedożywionych z poważnymi niedoborami dzieci. Było to tylko niedożywienie białkowo-kaloryczne, deficyt składników mineralnych i witamin (w tym żelaza i witaminy B12). Okazało się, że dzieci po skończeniu 3 miesięcy, karmione były mlekiem sojowym własnej produkcji. Mleko to było pokarmem nie wystarczająco wartościowym dla dzieci [3].

Zdarzały się również inne przypadki niedożywionych dzieci karmionych mlekiem sojowym czy innym roślinnym (np. sezamowym) przygotowywanym w domu. Takie mleko nie może być uznane za wartościowy pokarm i stosowanie go zamiast mleka matki lub mieszanek mlecznych prowadzi do groźnych niedoborów. 

Dzieci, których rodzice rozsądniej podchodzą do diety, odżywiane są w sposób urozmaicony. W badaniu Nathan i wsp. 1996 z udziałem dzieci w wieku 7 – 11 lat, wegetariańskie spożywały więcej produktów pełnoziarnistych i mniej cukru w porównaniu do dzieci na diecie tradycyjnej [8].


Ogólnie, mali wegetarianie w porównaniu do niewegetarian według badań odznaczali się nieco niższym spożyciem energii i niacyny, wyższym natomiast wapnia, witaminy D, B1, E i kwasu foliowego. Spożycie cynku było w obydwu grupach poniżej normy jednak dzieci wegetariańskie spożywały tego składnika mniej w porównaniu do niewegetariańskich. Podobne wyniki były publikowane w innych badaniach [9].

Spożycie żelaza i witaminy C było porównywalne wśród dzieci z obydwu grup mimo to, dzieci wegetariańskie miały niższy poziom hemoglobiny.
Maluchy wegetariańskie miały w badaniach wyższy stosunek kwasów omega-6 względem omega-3 w porównaniu do niewegetariańskich, jednocześnie spożywały mniej kwasów tłuszczowych nasyconych [8]. O kwasach omega-3 możesz przeczytać w tym miejscu.


Bibliografia:
[1]      P. Roman, D. Qin, and S. Marta, “Pregnancy Outcome and Breastfeeding Pattern among Vegans , Vegetarians and Non-Vegetarians .,” vol. 1, no. 1, pp. 1–4, 2014.
[2]      “ENG - Drake, Nutritent intake during pregnancy and pregnancy outcome.pdf.” .
[3]      E. D. Shinwell and R. Gorodischer, “Totally Vegetarian Diets and Infant Nutrition,” Pediatrics, vol. 70, no. 4, 1982.
[4]      A. B. Sanders, “Growth and development of British vegan,” pp. 822–825, 1988.
[5]      J. M. O’Connell, M. J. Dibley, J. Sierra, B. Wallace, J. S. Marks, and R. Yip, “Growth of vegetarian children: The Farm Study.,” Pediatrics, vol. 84, no. 3, pp. 475–481, 1989.
[6]      I. Nathan, A. F. Hackett, and S. Kirby, “A longitudinal study of the growth of matched pairs of vegetarian and omnivorous children, aged 7-11 years, in the north-west of England.,” Eur. J. Clin. Nutr., vol. 51, no. 1, pp. 20–5, 1997.
[7]      J. Sabate, K. D. Lindsted, R. D. Harris, and P. K. Johnston, “Anthropometric parameters of schoolchildren with different life-styles.,” Am. J. Dis. Child., vol. 144, no. 10, pp. 1159–1163, 1990.
[8]      I. R. A. Nathan ’, N. F. Hackett ’a N, and O. N. Kirbyz, “The dietary intake of a group of vegetarian children aged 7-11 years compared with matched omnivores,” Br. J. Nutr., vol. 75, pp. 533–544, 1996.
[9]      S. Gibson, “Content and in vegetarian of trace elements containers,” Am. J. Clin. Nutr., vol. 59, no. 5, p. 1223S–1232S, 1994.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Dieta roślinna, zarządzanie sobą , Blogger