Konkurs - do wygrania dwa ebook'i :)

Hej wszystkim! Przyszła pora na pierwszy konkurs na blogu. 

Ponieważ mamy już jesień (brrrrr) i niebawem zawita zima (jeszcze większe brrrrr), zaczynamy zastanawiać się, jak bronić się przed choróbskami. Co zrobić, żeby nie dopadła nas jesienna melancholia, przygnębienie oraz jakiś wirus? 
Wzmocnić się dietą, oczywiście! 
W internecie jest mnóstwo informacji na temat wzmacniania odporności dietą. Pytanie, czy one faktycznie działają? Zamiast zastanawiać się nad ich rzetelnością, lepiej zajrzeć do ebook'a "Uodpornij się, jedząc świadomie". Ebook jest zbiorem konkretnych i rzetelnych informacji na temat wzmacniania odporności dietą. Wszelkie informacje poparte są badaniami naukowymi. Co jednak jest najważniejsze, dieta wzmacniająca odporność nie musi być droga, wyszukana i skomplikowana! Można jeść tanio, różnorodnie i cieszyć się zdrowiem. Wierzę, że każdy z Was znajdzie w ebook'u coś dla siebie! Wiem, o czym piszę ponieważ sama choruję naprawdę sporadycznie ;)
Książka pod postacią ebook'a dostępna jest w sprzedaży od tygodnia. Z tej okazji, a także z okazji zbliżających się warsztatów pt. "Zaplanuj sobie dietę" organizuję konkurs. Warsztaty są zbiorem informacji na temat planowania, organizowania sobie dnia oraz w ogóle zarządzania sobą, dlatego pytania konkursowe będą z nimi związane. Gotowi? Zaczynamy!

Zasady konkursu są następujące:

1. Dopisz swoje przemyślenia do poniższych zdań (liczy się Twoja wyobraźnia, pragnienia):
1. Jutro na śniadanie zjem…
2. Za 3 miesiące będę… 
3. Za 5 lat zrobię…
2. Odpowiedzi prześlij na adres kontakt@wegecentrum.pl z dopiskiem "konkurs Roślinny Dietetyk"
3. Termin nadsyłania odpowiedzi to 30.09.2016 godz 14:00
4. Nazwiska zwycięzców (oraz ich odpowiedzi) zostaną ogłoszone na niniejszym blogu w dniu 01.10.2016 o godz 21:00

Wszystkie odpowiedzi przeczytam i wybiorę dwie osoby, które wygrają ebook'a "Uodpornij się, jedząc świadomie". 


Jeżeli w przyszłości chciałbyś otrzymywać wiadomości o konkursach oraz nowych postach, zapisz się proszę do newslettera ;)

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej

1. Organizatorem konkursu jest Wegecentrum (zwany dalej Organizatorem), 
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.roslinnydietetyk.pl w terminie od 24.09.2016 do 29.09.2016 roku.

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Internetu.
5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5 są przetwarzane przez Wegecentrum  z siedzibą w Warszawie, ul. Gwarków 37a, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Za Uczestników uważa się osoby, którzy odpowiedzą na pytania:
1. Jutro na śniadanie zjem…
2. Za 3 miesiące będę… 
3. Za 5 lat zrobię…
 9. W konkursie nagrodę wygrywają 2 osoby, których odpowiedź na pytania zostaną uznane za najlepsze.
10. Nagrodą w konkursie są 2 ebooki „Uodpornij się, jedząc świadomie” autorek - Iwony Kibil i Małgorzaty Sobczyk
11. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.
14. Uczestniczy Konkursu oświadczają, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.
15. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej na blogu www.roslinnydietetyk.pl w dniu 01.10.2016 o godzinie 21:00.

16. Nagrody zostaną przesłane na podane przez uczestników w trakcie rejestracji adresy email.
18. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Komentarze